Johdon valmennus muutostilanteissa

Muutos on usein organisaatiolle ja johdolle stressaava sekä voi aiheuttaa haasteita, joiden ratkaisemisessa johdolla on merkittävä rooli.

Muutostilanne voi vaikuttaa motivaatioon laskevasti sekä lisätä pelkoa ja stressiä. Pahimmillaan huonosti toteutettu muutos voi johtaa organisaation suorituskyvyn laskuun sekä lisääntyneisiin sairasteluihin. Johto on vastuussa muutoksen onnistumisesta, joten johdon tuki, parhaat mahdolliset toimintatavat sekä oikeat työkalut ovat erityisen tärkeitä.

Autamme johtamaan ihmisten mieltä, asennetta sekä toimintakykyä ja itseluottamusta, jotta muutokselle asetetut tavoitteet saavutetaan. Tuemme organisaation suorituskyvyn säilymistä muutoksessa sekä sen paranemista tulevaisuudessa.

 • Ymmärtää muutosjohtamisen ja organisaation asenteen johtamisen kulmakivet.
 • Kykenee luomaan yhteisen tahtotilan, tavoitteen ja toimintasuunnitelman muutokselle.
 • Toteuttaa muutosta omalla alueellaan ja saa selvän näkemyksen siitä, miten ihmisten toimintaa ja suoriutumista johdetaan muutoksen aikana ja halutussa tavoitetilassa.
 • Työskentely suunnitellaan yhdessä tilaajan kanssa ja sen tuloksellisuutta seurataan.
 • Lähijaksot rakentuvat virikeluennoista, yhteisestä työskentelystä, ajattelemisesta, dialogista, toiminnallisista menetelmistä ja yhdessä tekemisestä. Käsiteltävät teemat kytketään tekemiseen ja kysytään, mitä tämä tarkoittaa minulle.
 • Valmennustapamme on coachaava, mikä tarkoittaa, että valmennettavat työstävät valittuja teemoja itse ja työskentely on interaktiivista.
 • Lähijaksot tuottavat valmennettaville aitoja tehtäviä ja projekteja, joita edistetään prosessin aikana.
 • Prosessia tukee valmennettavien keskinäinen sparraaminen pareittain, sekä teemaan liittyvän kirjallisuuden lukeminen

Rakennamme jokaisen valmennuskokonaisuuden yksilöllisesti vastaamaan kunkin organisaation tai valmennettavan tarpeisiin. Keskustelemme ensin asiakkaan kanssa luottamuksellisesti kartoittaaksemme tilannekuvan sekä odotukset ja toiveet valmennukselta. Tämän pohjalta teemme yksilöidyn tarjouksen. Alla on kuvattu esimerkki valmennuskokonaisuudesta tyypillisessä tapauksessa, jossa keskisuuren organisaation johto tarvitsee tukea haastavaan muutosjohtamistilanteeseen.

 • Valmennus ajoittuu 12 kuukauden ajalle, mikä mahdollistaa kestävien oppimistulosten syntymisen.
 • Valmennus muodostuu kahdeksasta (8) lähijaksosta. Jokainen lähijakso kestää seitsemän (7) tuntia.
 • Lisäksi valmennukseen sisältyy osallistujien ennakkohaastattelut sekä kolme (3) yksilöcoachingia/hlö prosessin aikana.

2500 € / kerta (alv 0%)

Johdon muutosvalmennus on vuoden kestävä prosessi, joka sisältää kahdeksan (8) ryhmävalmennuspäivää. Tämä mahdollistaa kestävien oppimistulosten syntymisen. Hinta sisältää yhden ryhmävalmennuspäivän ja materiaalit sekä 3-5 kertaa etänä tapahtuvaa tunnin yksilöcoachingia. Valmennus toteutetaan tilaajan tiloissa.

Työyhteisövalmennus

Satsaus työyhteisön hyvinvointiin ja kehittämiseen on sijoitus, joka maksaa itsensä takuuvarmasti takaisin.

Lukuisat tutkimukset osoittavat, että työyhteisö, jota aktiivisesti kehitetään, toimii tehokkaammin ja tuloksellisemmin – ja siellä voidaan paremmin. Sovellamme työyhteisövalmennuksissamme uusinta tutkimustietoa aina kunkin valmennettavan työyhteisön tarpeisiin. Valmennuksemme ovat vuorovaikutteisia, osallistavia ja kokemuksellisia. Työpajamuotoisissa valmennuksissa painotamme erityisesti ratkaisukeskeisyyttä. Valmennuksella voi olla monenlaisia eri tavoitteita riippuen työyhteisön tarpeista.

Erilaisilla valmennusratkaisuilla työyhteisöä voidaan tukea esimerkiksi muutostilanteen aiheuttamien haasteiden ratkaisemisessa tai keskittyä esimerkiksi työhyvinvoinnin tai toimintakulttuurin parantamiseen. Työyhteisön jäsenet saavat valmennuksista konkreettisia työkaluja mm. itsensä johtamiseen, ongelmanratkaisuun sekä tiimityön ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Hyvinvoivan työyhteisön arvopohja on keskinäisessä kunnioituksessa ja erilaisuuden ymmärtämisessä. Valmennuksissamme tuemme näiden arvojen toteutumista käytännön työssä.


2000 € / päivä (alv 0%)

Hinta sisältää valmistelupalaverin, yhden päivän ryhmävalmennuksen sekä materiaalit. Valmennus toteutetaan asiakkaan tiloissa.

Coaching

Coaching on sinulle, joka haluat saada tuloksia ja ymmärtää, mikä on mahdollista!

Coaching on yksittäisen tai muutaman henkilön tarpeisiin rakennettu valmennus, jonka pohjana ovat henkilökohtaiset tarpeet. Coaching auttaa valmennettavaa kehittymään ja hyödyntämään koko nykyisen potentiaalinsa. Coaching vahvistaa onnistumiskeskeisyyttä tukevaa työotetta. Coaching auttaa fokusoimaan ajattelua ja toimintaa, saavuttamaan tavoitteet sekä suunnittelemaan erilaisia toimintastrategioita.

Coachi, ”valmentaja”, ei auta tavoittelemaan sitä, mikä on helposti saavutettavissa ja ennustettavissa, vaan kannustaa tavoittelemaan sitä, mikä näyttää mahdottomalta saavuttaa.

Coaching yhdistää suorituskyvyn ja kehittämisen!

350 € / kerta (alv 0%)

Hinta sisältää 90 minuuttia coachingia. Coachingsuhde kestää keskimäärin vuoden ja tapaamisia on tarpeen mukaan noin 1-2 kertaa kuukaudessa.

Työnohjaus

Työnohjaus on menetelmä, jonka avulla kehitetään työtä ja työyhteisöä.

Se on yleensä useamman kerran oppimisprosessi, jonka tavoitteet lähtevät yhteisön toiminnasta ja tavoitteista. Työnohjauksessa kirkastetataan työhön ja työyhteisöön liittyviä kokemuksia ja näkökulmia sekä etsitään ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi. Tavoitteena on ammatillisen oppimisen edistäminen ja sen tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa yhdessä asetettuhin tavoitteisiin.

Työnohjauksen avulla voidaan selkiyttää yhteisiä tavoitteita sekä rooleja ja tehtäviä. Muutoskyky ja oppiminen lisääntyvät sekä johtaminen ja yhteistyö kehittyvät. Työskentely sujuu paremmin, mikä näkyy parempana tuottavuutena ja organisaation kilpailukyvyn kohenemisena.

350 € / kerta (alv 0%)

Hinta sisältää 90 minuuttia työnohjausta. Työnohjaussuhde kestää keskimäärin 2 vuotta ja tapaamisia on noin kerran kuukaudessa.

Vuokraa johtaja

Lomaile, tue muutosta tai vie organisaatiosi toiminta uudelle tasolle!

Monelle ei heti tule mieleen, että johtajankin voi vuokrata. Vuokrajohtajien kysyntä ja tarve ovat kuitenkin kovassa kasvussa. Vuokrajohtaja on nopeasti toteutuskelpoinen ja kustannustehokas ratkaisu, joka voidaan räätälöidä tarkasti organisaation tarpeisiin. Vuokrajohtaja on aina kokenut ammattilainen, joka on tottunut haastavien tilanteiden ratkaisemiseen. Hän voi olla erikoistunut esimerkiksi muutosjohtamiseen, jolloin hänen tehtävänsä on varmistaa, että organisaation muutosprosessi viedään läpi onnistuneesti.

Muutostilanteessa organisaatio on usein kovilla: työyhteisössä koetaan epävarmuutta tulevasta. Ellei muutosprosessia viedä läpi ammattitaitoisesti, henkilöstöä kuunnellen ja osallistaen, on riskinä että koko prosessi epäonnistuu. Muutoksen keskellä on erityisen tärkeää huolehtia siitä, että henkilöstö sekä ymmärtää yrityksen uuden vision, että sitoutuu sen toteuttamiseen. Muutosjohtamisella varmistetaan henkilöstön sitoutuminen ja kirkastetaan yhteiset tavoitteet.

Muutostilanteiden lisäksi vuokrajohtajia käytetään tyypillisesti esimerkiksi projektien läpiviemiseen. Kun tarve johtajalle on määräaikainen ja tarvetta on juuri tietyn alan erityisosaamiselle, on vuokrajohtaja hyvä ratkaisu. Projekti voi olla esimerkiksi liiketoiminnan kansainvälistäminen, vaativaan tarjouskilpailuun osallistuminen tai vaikka yt-neuvotteluiden läpivienti. Joskus johtaja voidaan palkata vastaamaan akuuttiin resurssipulaan. Tällaisia tilanteita voi olla vaikka edellisen johtajan äkillinen siirtyminen uusiin tehtäviin tai odottamattomat ongelmat johtajan rekrytoinnissa.

Sabana consulting

 • Pohjolankatu 29 C 3
  33500 Tampere
 • +358 50 370 6694
 • rajku(at)sabana.fi

Laskutus


Y-tunnus: 2560387-9

Verkkolaskuosoite:
FI4157300820589733

Operaattori: Osuuspankki (OKOYFIHH)