top of page

JOHDON VALMENNUS MUUTOSTILANTEESSA

Muutostilanne voi laskea työmotivaatiota sekä aiheuttaa pelkoa ja stressiä. Huonosti toteutettu muutos voi johtaa koko organisaation suorituskyvyn laskuun sekä henkilöstön pahoinvoinnista johtuviin lisääntyneisiin sairasteluihin. 

Johto on vastuussa muutoksen onnistumisesta, joten muutosprosessissa johdon tuki on erityisen tärkeää. Tuen avulla varmistetaan, että johdolla on käytössään parhaat mahdolliset toimintatavat sekä oikeat työkalut muutoksen läpiviemiseen.

Autan johtamaan ihmisten mieltä, asennetta sekä toimintakykyä ja itseluottamusta, jotta muutokselle asetetut tavoitteet saavutetaan. Tuen organisaation suorituskyvyn säilymistä muutoksessa sekä sen paranemista tulevaisuudessa.


TAVOITTEET

  1. Kukin osallistuja ymmärtää muutosjohtamisen ja organisaation asenteen johtamisen kulmakivet.

  2. Muutokselle luodaan yhteinen tahtotila, tavoite ja toimintasuunnitelma.

  3. Kukin osallistuja kykenee valmennuksen seurauksena toteuttamaan muutosta omalla alueellaan. Osallistujilla on selvä näkemys siitä, miten ihmisten toimintaa ja suoriutumista johdetaan muutoksen aikana ja halutussa tavoitetilassa.

 

TOTEUTUS

  • Työskentely suunnitellaan yhdessä tilaajan kanssa ja sen tuloksellisuutta seurataan.

  • Lähijaksot rakentuvat virikeluennoista, yhteisestä työskentelystä, ajattelemisesta, dialogista, toiminnallisista menetelmistä ja yhdessä tekemisestä. Käsiteltävät teemat kytketään tekemiseen ja kysytään, mitä tämä tarkoittaa minulle.

  • Työskentelytapani on coachaava, mikä tarkoittaa, että valmennettavat työstävät valittuja teemoja itse ja työskentely on interaktiivista. Lähijaksot tuottavat valmennettaville aitoja tehtäviä ja projekteja, joita edistetään prosessin aikana.

  • Prosessia tukee valmennettavien keskinäinen sparraaminen pareittain, sekä teemaan liittyvän kirjallisuuden lukeminen

VALMENNUKSEN RAKENNE JA HINTA

Johdon muutosvalmennus on tyypillisesti 1 – 1,5 vuotta kestävä prosessi, joka sisältää 9 - 12 ryhmävalmennuspäivää. Tämä mahdollistaa kestävien oppimistulosten syntymisen.

Rakennan jokaisen valmennuskokonaisuuden yksilöllisesti. Keskustelen ensin asiakkaan kanssa luottamuksellisesti kartoittaakseeni tilannekuvan sekä odotukset ja toiveet valmennukselta, ja teen tämän pohjalta yksilöidyn tarjouksen. Alla on kuvattu esimerkki valmennuskokonaisuudesta tyypillisessä tapauksessa, jossa keskisuuren organisaation johto tarvitsee tukea haastavaan muutosjohtamistilanteeseen.

•       Valmennus ajoittuu 12 – 18 kuukauden ajalle, mikä mahdollistaa kestävien oppimistulosten syntymisen.

•       Valmennus muodostuu 9 - 12 lähijaksosta.

 

3.500 € / kerta (alv 0%)

Hinta sisältää yhden ryhmävalmennuspäivän ja materiaalit.

Valmennus toteutetaan tilaajan tiloissa.

bottom of page