top of page

TYÖNOHJAUS

Työnohjaus on yleensä useamman kerran oppimisprosessi, jonka tavoitteet lähtevät yhteisön toiminnasta ja tavoitteista. Työnohjauksessa kirkastetataan työhön ja työyhteisöön liittyviä kokemuksia ja näkökulmia sekä etsitään ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi. Tavoitteena on ammatillisen oppimisen edistäminen ja sen tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa yhdessä asetettuhin tavoitteisiin.

Työnohjauksen avulla voidaan selkiyttää yhteisiä tavoitteita sekä rooleja ja tehtäviä. Muutoskyky ja oppiminen lisääntyvät sekä johtaminen ja yhteistyö kehittyvät. Työskentely sujuu paremmin, mikä näkyy parempana tuottavuutena ja organisaation kilpailukyvyn kohenemisena.

VALMENNUKSEN RAKENNE JA HINTA

​Hinta sisältää 90 minuuttia Työnohjausta. Tapaamisia on tarpeen mukaan noin 1-2 kertaa kuukaudessa.

350€ / KERTA (alv 0%)

bottom of page