top of page

TYÖYHTEISÖVALMENNUS

Sovellan työyhteisövalmennuksissani uusinta tutkimustietoa aina kunkin valmennettavan työyhteisön tarpeisiin. Valmennukseni on vuorovaikutteista, osallistavaa ja kokemuksellista.

Työpajamuotoisissa valmennuksissa painotan erityisesti ratkaisukeskeisyyttä. Valmennuksella voi olla monenlaisia eri tavoitteita riippuen työyhteisön tarpeista. Erilaisilla ratkaisuilla työyhteisöä voidaan tukea esimerkiksi muutostilanteen aiheuttamien haasteiden ratkaisemisessa tai työhyvinvoinnin tai toimintakulttuurin parantamisesessa.

Työyhteisön jäsenet saavat valmennuksista konkreettisia työkaluja mm. itsensä johtamiseen, ongelmanratkaisuun sekä tiimityön ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Hyvinvoivan työyhteisön arvopohja on keskinäisessä kunnioituksessa ja erilaisuuden ymmärtämisessä. Valmennuksissani tuen näiden arvojen toteutumista käytännön työssä.

VALMENNUKSEN RAKENNE JA HINTA

 

2.500 € / Päivä (alv 0%)

 

Hinta sisältää valmistelupalaverin, yhden päivän ryhmävalmennuksen sekä materiaalit.

Valmennus toteutetaan asiakkaan tiloissa.

bottom of page